Pelajaran dan Tugas Sekolah

QA Al-Baqarah, 2:219


Artikel Terkait dengan QA Al-Baqarah, 2:219

QA Al-Baqarah, 2:219

Dari Abu Kabsyah, Umar Bin Sa'ad Al Anmari, dia mendengar Rasulullah saw. bersaabda, "Ada tiga hal yang aku bersumpah atas ketiganya dan akan aku ceritakan kepada kalian. oleh karena itu, perhatikanlah : harta kekayaan seoarang hamba tidak berkurang disebabkan infak yang dikeluarkannya; tidak ada seorang hamba yang dizalimi kemudian dia mampu bersabar kecuali Allah akan menambah kemuliaannya; tidaklah seorang hamba yang memberi jalan keluar terhadap suatu permasalahan kecuali Allah akan membukakan baginya jalan keluar dari kefakiran." (An Nawawi, Riyadus Salihin, 557:176)

QA Al-Baqarah, 2:219
Mirip dengan QA Al-Baqarah, 2:219 :


Gali lebih banyak tentang QA Al-Baqarah, 2:219
0 Komentar untuk "QA Al-Baqarah, 2:219"
Back To Top