Pelajaran dan Tugas Sekolah

contoh dialog bahasa jawa krama alus


Artikel Terkait dengan contoh dialog bahasa jawa krama alus

Contoh 1:
A : Assalamualaikum.
B: Waalaikum salam. Monggo.
A: Inggih. (Lenggah wonten kursi)
B: Wonten Nopo, nggih pak?
A: Niku, Kula badhe mundhut Iuran RT.
B: Pinten, nggih?
A: Sedoso ewu, pak.
B: Nggih, kulo pendhetaken yatrane.

Sekedhaaap....

B: Niki yatranipun, pak.
A: Njih Matur Nuwun. Kulo badhe pamit meniko.
B: Oh, nggih. Sami-sami.
A: Wassalamualaikum.
B: Waalaikumsalam.


Contoh 2:
Wisnu : halo !
angga : halo, punika saking sinten?
wisnu : punapa leres punika dalemipun mas angga ?
angga : leres, punika kula piyambak.
wisnu : ngga niki kula wisnu
angga : oalah, kula kinten sinten, katemben nilpun, wonten punapa?
wisnu : kula kala wau didukani Pak Harun amargi kula kesupen mboten nggarap PR.
angga : O....sakniki panjenengan nggarap PR rumiyin mangke dikempalaken dhumateng Pak Harun, mangke lak Pak Harun mboten duka maleh.


Contoh 3:
Arya : pripun kabaripun?
riski : sae-sae mawon, panjenengan piyambak pripun?
arya : alhamdulillah sae , suwe mboten kepanggih gih..
riski : nggih.. wonten kaperluan napa jenengan mriki?
arya : kula badhe silahturahmi kaliyan panjenengan kalih maringi kabar dinten setu wonten reunian ting sd jenengan nderek?
riski : nggih insyaallah , mangga diunjuk rumiyin..
arya : nggih matursuwun , nggih mpun kula pamit nggih, pareng
riski : nggih , mangga ati-ati.


Mirip dengan contoh dialog bahasa jawa krama alus :


Gali lebih banyak tentang contoh dialog bahasa jawa krama alus
Back To Top