Pelajaran dan Tugas Sekolah

Lawan Kata dalam Bahasa Jawa


Artikel Terkait dengan Lawan Kata dalam Bahasa Jawa

Tembung Kosok Balen
Seperti bahasa-bahasa lainnya, dalam bahasa Jawa juga ada lawan kata. Dalam bahasa Jawa disebut kosok balen.
ngati-ati >< sembrana
kalis >< ketrajang
gampang >< angel
awan >< bengi
bungah >< susah
ditampik >< ditampa
ngrewangi >< ngrusuhi
ngresepake >< mboseni
gedhe >< cilik
esuk >< sore
sregep >< kesed
manca >< pribumi
asat >< agung
pinter >< bodho
mateng >< mentah
ganep >< ganjil
cethek >< jero
loma >< cethil
nyulayani >< netepi
lemu >< kuru
tuwa >< enom
cingkrang >< omber
cuwer >< kenthel
dursila >< susila
edan >< waras
grapyak >< anggak
goroh >< blangko
galak >< kuthuk/lulut
abot >< entheng
segara rob >< segara sob
adol kenceng >< mindring
jarit lamba >< jarit keci
lamban >< somahan
sugih >< mlarat
ngerti tulis >< wuta sastra
digadhuhake >< diopeni dhewe
banjurake >< nyuthel
menehi >< njaluk
menginake >< manohi
pinggir >< tengah
resikan >< crobo
gemi >< ngebreh
praune tabuh >< bedhol jangkar
wuragil >< pembarep
ngajeni >< nyepelekake
klambi yasan >< kodhen
mempeng >< kesed/lumpuh
cekak >< landhung

sumber: KBJ (Kawruh Basa Jawa)Mirip dengan Lawan Kata dalam Bahasa Jawa :


Gali lebih banyak tentang Lawan Kata dalam Bahasa Jawa
0 Komentar untuk "Lawan Kata dalam Bahasa Jawa"
Back To Top